top of page

 

Privacyverklaring Wandellust.

Wandellust treedt op als verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene. De betrokkene is hierbij de klant.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke.

Wandellust. BTW: 0708.906.979

https://www.wandellustgent.com

Buffelstraat 17, 9000 Gent

0473/61 37 31

Jessica Coppens is de functionaris gegevensbescherming van Wandellust. Zij is te bereiken op Wandellustgent@hotmail.com.

 

Persoonsgegevens die door Wandellust worden verwerkt.

Naam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres van klanten.

 

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens van klanten.

  • Financiën ( facturatie en boekhouding).

  • Uitoefenen van onze dienstverlening (uitlaat – en oppasdienst bij honden en katten aan huis, begeleiding bij pups/jonge honden en wandel coaching aan huis.)

  • Communicatie en begeleiding (SMS, WhatsApp, Skype, email.) ter ondersteuning van onze dienstverlening.

  • Reclame en directe marketing (nieuwsbrieven, reclamefolders, blognieuws).

  • Informeren bij wijziging van diensten.

  • Statistische en strategische bedrijfsanalyse.

 

De rechtsgronden van de verwerking van de persoonsgegevens.

De rechtsgronden  zijn toestemming van de betrokkene, een overeenkomst realiseren en uitvoeren, naleving van de wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Bewaringstermijn van de persoonsgegevens.

Wandellust bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelstellingen van de persoonsgegevens te realiseren.

Boekhoudkundige documenten moeten gedurende 7 jaren die volgen op de belastbare periode bewaard worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Wandellust verstrekt uitsluitend de persoonsgegevens aan derden enkel nodig voor de uitvoering van deze overeenkomst met de betrokkene en om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Wandellust maakt gebruik van Wix.com dat onze website ondersteunt. Het is een internetplatform (Cloud). Wix.com waarborgt dat de persoonsgegevens enkel verwerkt worden ten dienste van Wandellust. Zie Privacy verklaring (https://www.wix.com/about/privacy) en zie Data verwerking overeenkomst (https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users)

 

Rechten van de betrokkene.

De betrokkene heeft recht van inzage en recht op een gratis kopie van de persoonsgegevens; recht op verbetering en aanvulling, recht op gegevenswissing in bepaalde gevallen, recht op beperking van gegevensverwerking in bepaalde omstandigheden, recht van bezwaar, recht van gegevensoverdraagzaamheid.

Wandellust neemt geen besluiten op basis van ‘geautomatiseerde besluitvorming – zonder menselijke tussenkomst’.

De betrokkene kan haar verzoeken doorgeven aan wandellustgent@hotmail.com. Wanneer de betrokkene één van haar rechten uitoefent, moet Wandellust binnen één maand reageren.

Klachten kunnen ingediend worden bij de nationale toezichthouder: Gegevensbeschermingsautoriteit.

bottom of page